Endodonti

Konvensjonell endodonti (rotfylling)

 • Pulpektomi (vitalbehandling)
 • Nekrosebehandling (behandling av en avital tann)
 • Revisjonsbehandling (omgjøring av tidligere rotfylling)

Endodontisk kirurgi

 • Rotspissamputasjoner
 • Behandling av rotresorpsjoner kirurgisk
 • Tiltenkt replantasjon

Utredning av endodontiske problemstillinger/smertetilstander 
Diagnostisering og behandling av rotresorpsjoner 
Traumer

Periodonti og implantologi

Periodonti

 • Periodonti
 • Systematisk behandling av periodontitt inkludert kirurgi
 • Regenerasjonsbehandling
 • Mukogingival kirurgi/periodontal estetisk plastikkirurgi
 • Kroneforlenging

Implantologi

 • Kirurgisk implantatbehandling
 • Behandling av peri-implantitt