Vi tilbyr all behandling innen periodonti og implantologi:

  • Systematisk behandling av periodontitt inkludert kirurgi
  • Mukogingival kirurgi/periodontal estetisk plastikkirurgi
  • Kroneforlenging
  • Kirurgisk og protetisk implantatbehandling
  • Behandling av peri-implantitt

Hva er periodontitt (tannløsningssykdom), årsaker og behandling?

Tannkjøttsbetennelse (gingivitt) er en relativt vanlig tilstand, som oftest kommer av utilstrekkelig renhold over tid. Dette oppleves ved at tannkjøttet blir rødlig, hovent, ømt og blør lett ved tannpuss eller ved bruk av tannstikker/tanntråd. 

I noen tilfeller kan tannkjøttsbetennelsen utvikle seg til periodontitt. Dette er en kronisk tannkjøttssykdom som innebærer at tannfestet brytes ned som et resultat av betennelsesreaksjonen.  Symptomene trenger ikke nødvendigvis være så tydelige, men dersom sykdommen får spillerom til å utvikle seg over tid, kan periodontitt føre til endret tannstilling og tannløsning.

Medvirkende faktorer for utvikling av periodontitt kan være utilstrekkelig hygiene, røyking, arvelig disposisjon, stress, diabetes, overvekt og nedsatt immunforsvar.

I noen tilfeller oppstår periodontitt i ung alder, men hovedsakelig er dette en sykdom som rammer hyppigst fra 30 års-alder. Periodontitt er en folkesykdom, og en av de vanligste årsakene til tap av tenner i voksen alder.

Ved behandling av periodontitt fjernes bakteriebelegg og tannstein fra tann- og rotoverflate. Dette utføres ved hjelp av spesielle renseinstrumenter. Behandlingen er tidkrevende, og strekker seg gjerne over flere besøk. Sammen med godt renhold, gir som regel denne behandlingen sykdomsbedring. Dersom denne behandlingen ikke er tilstrekkelig, må man i noen tilfeller utføre mindre kirurgiske inngrep. 

Man kan ved hjelp av godt renhold og jevnlig, profesjonell oppfølging oppnå stabile forhold livet ut. Det er en fordel om sykdommen oppdages på et tidlig stadium. Jo tidligere sykdommen behandles, desto bedre er prognosen.